Home Booklet 1 Booklet 2 Invitation 1

The Wedding Albums Webring
-5 ? info # +5

Goodies - Wedding Booklet - Order of Service

Upacara Pembukaan
(Umat Berdiri)
P = Paderi, U = Umat, PL = Pengantin Lelaki, PW = Pengantin Wanita


P.
Atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U.
AMIN
P.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cintakasih Allah dan 
persekutuan Roh Kudus berserta kita.
U.
SEKARANG DAN SELAMA-LAMANYA
Penjelasan Singkat
P.
Selamat datang, saudara sekalian.
Upacara yang akan kita ikuti ini mengandungi erti yang penting sekali 
bagi pengantin laki-laki dan wanita dalam hidup mereka selanjutnya.
Mereka akan saling menyerah diri mereka seumur hidup dan dari sekarang 
mereka akan menempuh hidup mereka sebagai suami-isteri.
Dalam Misa ini, marilah kita semua berdoa agar Tuhan melimpahkan 
berkatNya atas perkahwinan ini.
"Semoga Tuhan menolong dan melindungi kalian. Semoga Ia memenuhi setiap 
keinginan hatimu dan merestui segala rencanamu." (Antifon Pembukaan)

P.
Saudara-saudara, marilah mengakui, bahawa kita telah berdosa, supaya 
layak merayakan peristiwa penyelamatan ini.
(Para hadirin memeriksa hati sebentar....)
P.
Saya mengaku
U.
KEPADA ALLAH YANG MAHAKUASA*
DAN KEPADA SAUDARA SEKALIAN*
BAHWA SAYA TELAH BERDOSA*
DENGAN PIKIRAN DAN PERKATAAN*
DENGAN PERBUATAN DAN KELALAIAN.*
SAYA BERDOSA, SAYA SUNGGUH BERDOSA.*
OLEH SEBAB ITU, SAYA MOHON*
KEPADA SANTA PERAWAN MARIA*
KEPADA PARA MALAIKAT DAN ORANG KUDUS*
DAN KEPADA SAUDARA SEKALIAN*
SUPAYA MENDOAKAN SAYA PADA ALLAH, TUHAN KITA.
P.
Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan 
menghantar kita ke hidup yang kekal.
U.
AMIN.
P.
Tuhan, kasihanilah kami.
U.
TUHAN, KASIHANILAH KAMI.
P.
Kristus, kasihanilah kami.
U.
KRISTUS, KASIHANILAH KAMI.
P.
Tuhan, kasihanilah kami.
U.
TUHAN, KASIHANILAH KAMI.
P.
Marilah berdoa:
Ya Allah yang mahasetia.
Engkau telah menguduskan ikatan suami-isteri
dan mengangkat perjanjian kahwin
menjadi lambang persatuan Kristus dengan Gereja.
Hamba-hambaMu ini, DONY ENDIONG dan LORNA TIMBAH percaya dengan 
kesucian perkahwinan,
semoga mereka menghayatinya juga dalam hidup mereka.
Demi Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami,
yang hidup dan bertahkta, bersama dengan Dikau,
dalam persatuan Roh Kudus, Allah,
sepanjang segala abad.
U.
AMIN.
Liturgi Sabda
(Umat Duduk)

P.
PEMBACAAN PERTAMA DARI KITAB KEJADIAN (1:26-28/31)
Allah berkata: "Baiklah Kita menjadikan manusia
menurut gambar dan rupa Kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan atas burung-burung di udara,
dan atas ternak dan atas seluruh bumi
dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi."
Maka ALLAH MENCIPTAKAN MANUSIA ITU menurut gambarNya,
menurut gambar Allah diciptakanNya dia,
laki-laki dan perempuan diciptakanNya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu berkata kepada mereka:
"Beranak-cuculah dan bertambah banyak:
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu:
berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
dan atas burung-burung di udara,
dan atas segala binatang yang merayap di bumi."
Maka Allah melihat segala yang dijadikanNya itu
sungguh amat baik.

Inilah sabda Tuhan....
U.
TERIMAKASIH KEPADA ALLAH

U.
PUJILAH TUHAN, SEBAB BAIKLAH DIA*
BELASKASIHANNYA KEKAL UNTUK SELAMA-LAMANYA*
PUJILAH TUHAN, HAI SEGALA BANGSANYA*
MULIAKAN DIA, HAI SEKALIAN KAUM*
KUASA KERELAANNYA TERHADAP KAMI*
DAN KEBENERAN TUHAN TETAPLAH*
UNTUK SELAMA-LAMANNYA.
Injil
P.
Tuhan sertamu.
U.
DAN SERTAMU JUGA.
P.
Inilah INJIL Yesus Kristus, karangan santo Matius (19:3-6)
U.
TERPUJILAH KRISTUS.
P.
Datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus, untuk mencubai Dia. Mereka 
bertanya:
"Bolehkah orang menceraikan isterinya dengan alasan apa sahaja?"
Jawab Yesus: "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia pada 
awal-mula, telah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?
Dan Ia telah bersabda:
Sebab itu laki-laki harus meninggalkan ibu-bapa dan bersatu dengan 
isterinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, 
tetapi satu.
Kerana itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 
oleh manusia."

Inilah sabda Tuhan

U.
TERPUJILAH KRISTUS.
(Umat sekarang berduduk hendak memerhatikan khutbah. Sehabis khutbah, 
saksi-saksi tampil ke hadapan. Kedua pengantin berdiri. Umat lain masih 
berduduk.)
Upacara Perkahwinan
P.
Saudara-saudari, DONY ENDIONG dan LORNA TIMBAH kamu telah datang ke 
mari untuk merayakan Sakramentum Perkahwinan,
di hadapan Pegawai Gereja
yang disaksikan juga oleh umat beriman.
Kristus memberkati dan meneguhkan kamu agar kamu sanggup saling 
mencintai dengan setia dan menerima tanggungjawab sebagai suami-isteri.
Maka sekarang saya minta
supaya kamu menyatakan maksud dan isi hati kamu
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya:

DONY ENDIONG dan LORNA TIMBAH, mahukah kamu merasmikan perkahwinan ini, 
sebebas-bebas kamu dan menurut keinginanmu sendiri?
PL.
SAYA MAHU.
PW.
SAYA MAHU.

P.
Mahukah kamu mengasihi dan menghormati diantara satu sama lain,
sebagai suami-isteri sepanjang hidup kamu?
PL.
SAYA MAHU.
PW.
SAYA MAHU.

P.
Mahukah kamu menjadi ibu-bapa yang baik
bagi anak-anak yang diberi oleh Tuhan kepadamu
dan mendidik mereka menjadi orang-orang Kristian yang setia?
PL.
SAYA MAHU.
PW.
SAYA MAHU.
Perjanjian Kahwin
P.
Maka tibalah saatnya
Untuk merasmikan perkahwinan kamu.
Saya persilakan kamu berjabatan tangan
sambil mengucapkan perjanjian kahwin satu persatu....
PL.
SAYA, DONY ENDIONG,
MEMILIH ENGKAU, LORNA TIMBAH,
MENJADI ISTERI SAYA.
SAYA BERJANJI SETIA KEPADAMU
BAIK PADA MASA SUKA DAN DUKA
MAHUPUN DI WAKTU SIHAT DAN SAKIT,
DAN SAYA MAHU MENCINTAI DAN MENGHORMATI ENGKAU
SEUMUR HIDUPKU.
PW.
SAYA, LORNA TIMBAH,
MEMILIH ENGKAU, DONY ENDIONG,
MENJADI SUAMI SAYA.
SAYA BERJANJI SETIA KEPADAMU
BAIK PADA MASA SUKA DAN DUKA
DI WAKTU SIHAT DAN SAKIT,
DAN SAYA MAHU MENCINTAI DAN MENGHORMATI ENGKAU
SEUMUR HIDUPKU.
Pemberkatan Perkahwinan
P.
Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian,
saya menegaskan bahawa perkahwinan yang telah dirasmikan ini,
adalah perkahwinan Kristian yang sah.
Semoga Sakramentum ini menjadi bagi kamu berdua
suatu sumber kekuatan dan kebahagiaan.
Atas nama Allah yang mahakuasa ... Bapa dan Putera dan Roh Kudus
Yang dipersatukan oleh Allah.
Janganlah diceraikan oleh Manusia.

(Kedua pengantin sekarang diberkat dengan air suci)
Pemberkatan Cincin
P.
Ya Tuhan, berkatilah ... kedua cincin ini
yang merupakan tanda kesetiaan dan cintakasih hamba-hambaMu ini.
Semoga cincin ini mengingatkan mereka
akan cintakasih dan kesetiaan yang mereka janjikan pada hari bahagia 
ini,
demi Kristus, Pengantara kami.
U.
AMIN.
(Cincin diberkat dengan air suci.)

(Lalu kedua pengantin mengenakan cincin antara satu sama lain, sambil 
berkata:)
PL.
LORNA TIMBAH
TERIMALAH CINCIN INI
SEBAGAI TANDA KESETIAAN DAN CINTAKASIHKU,
ATAS NAMA BAPA DAN PUTERA DAN ROH KUDUS.
PW.
DONY ENDIONG
TERIMALAH CINCIN INI
SEBAGAI TANDA KESETIAAN DAN CINTAKASIHKU,
ATAS NAMA BAPA DAN PUTERA DAN ROH KUDUS.
Doa Umat
(Umat Berdiri)

P.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan kita 
kepada Allah Bapa,
yang telah memanggil DONY ENDIONG dan LORNA TIMBAH kedua pengantin ini 
ke suatu hidup yang baharu.


1. Semoga mereka menghayati hidup perkahwinan dalam cintakasih dan 
damai,
sehingga rahmat dan kebaikan Kristus bersinar dari rumahtangga mereka.
Tuhan, dengarkanlah doa kami....
U.
YA TUHAN, LULUSKANLAH DOA KAMI.
P.
2. Semoga mereka tetap sihat-walafiat dan sanggup menjalankan tugas 
mereka dalam masyarakat,
sehingga teladan hidup mereka mendekatkan orang lain kepada Allah.
Tuhan, dengarkanlah doa kami....
U.
YA TUHAN, LULUSKANLAH DOA KAMI.
P.
3. Semoga cintakasih mereka diberkati oleh Tuhan,
dengan kurnia yang melimpah-limpah,
sehingga anak-anak yang dianugerahkan kepada mereka,
sungguh menggembirakan hati orang tuanya dan berkenan kepadaMu.
Tuhan, dengarkanlah doa kami....
U.
YA TUHAN, LULUSKANLAH DOA KAMI.
P.
4. Semoga kita sekalian yang hadir di sini,
senantiasa membantu pengantin-pengantin ini sebagai kawan-kawan yang 
baik,
dengan berdoa dan memberi teladan yang baik kepada mereka.
Tuhan, dengarkanlah doa kami....
U.
YA TUHAN, LULUSKANLAH DOA KAMI.
P.
5. Marilah kita berdoa sebentar
bagi keinginan dan permohonan diri kita sendiri....
P.
Ya Tuhan, Allah kami
peliharalah pengantin-pengantin ini dalam cintaMu.
Teguhkan dan bantulah mereka seumur hidup,
dan bimbinglah mereka dalam usaha mencipta keluarga yang bahagia.
Demi Kristus, Pengantara kami.
U.
AMIN.
Liturgi Oikaristia
(Umat Duduk)

P.
Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam,
sebab dari kemurahan Tuhan kami terima roti,
yang kami persembahkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
U.
TERPUJILAH ALLAH SELAMA-SELAMANYA.
P.
Semoga kita diikut-sertakan dalam ke Allahan Kristus
yang berkenan menjadi manusia, seperti dilambangkan oleh percampuran 
air dan anggur ini.
P.
Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam,
sebab dari kemurahan Tuhan kami terima anggur,
yang kami persembahkan ini.
Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi minuman rohani.
U.
TERPUJILAH ALLAH SELAMA-LAMANYA.
P.
Ya Tuhan, terimalah kami yang dengan rendah hati menyesali dosa kami 
dan sudilah kiranya menerima persembahan kami ini.
P.
Ya Tuhan, bersihkanlah saya, orang yang berdosa ini dan murnikanlah 
hati saya dari segala noda dosa.
P.
Berdoalah, saudara-saudara, supaya persembahan kita dapat diterma oleh 
Allah, Bapa yang mahakuasa.
U.
SEMOGA PERSEMBAHAN INI DITERIMA
DEMI KEMULIAAN TUHAN DAN KESELAMATAN KITA
SERTA SELURUH UMAT ALLAH YANG KUDUS.
Doa Persembahan
(Umat Berdiri)

P.
Ya Tuhan, dengarkanlah dengan rela doa kami
dan sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadaMu untuk 
kedua pengantin ini.
Mereka telah Kau persatukan dalam perkahwinan,
semoga kerana perayaan Oikaristia ini
mereka semakin cinta-mencintai dan semakin mengasihi Engkau.
Demi Kristus, Pengantara kami.
U.
AMIN.
Prefasio
(Umat Berdiri)

P.
Tuhan sertamu
U.
DAN SERTAMU JUGA.
P.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
U.
SUDAH KAMI ARAHKAN.
P.
Marilah bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
U.
SUDAH LAYAK DAN SEPANTASNYA.
P.
Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan, Bapa yang kudus,
Allah yang kekal dan berkuasa, bahwa di manapun juga kami senantiasa 
bersyukur kepadaMu.
Sebab Engkau meneguhkan perjanjian kahwin dengan ikatan cinta mesra 
yang menyenangkan dan dengan tali kesetiaan yang tak terputus.
Engkau menghendaki perkahwinan murni dan subur, agar keluargaMu semakin 
berkembang.
Secara mengagumkan, Engkau mengatur dunia dengan kuasaMu dan membimbing 
Gereja dengan rahmatMu,
Sehingga anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia dilahirkan kembali 
untuk memperkembangkan Gereja demi Kristus, Pengantara kami.
Maka bersama para malaikat dan orang kudus
kami lagukan madah pujianMu
dengan tak henti-hentinya berseru:
U.
KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH TUHAN*
ALLAH SEGALA KUASA.*
SURGA DAN BUMI PENUH KEMULIAANMU.*
TERPUJILAH ENGKAU DI SURGA.*
TERBERKATILAH YANG DATANG ATAS NAMA TUHAN.*
TERPUJILAH ENGKAU DI SURGA.
Doa Syukur Agung (Kanon II)
(Umat Berlutut)

P.
Sungguh kuduslah Engkau, ya Tuhan,
sumber segala yang kudus.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kekuasaan RohMu, 
sehingga berubah bagi kami menjadi ... tubuh dan darah Tuhan kami Yesus 
Kristus.
Konsekraasio (Perubahan)
P.
Pada waktu Ia dikhianati
dan dengan rela mahu menanggung sengsara,
diambilNya roti, diucapkanNya doa syukur
dibagi-bagiNya roti itu,
lalu diberikan kepada murid-muridNya, seraya berkata:
AMBILLAH INI DAN MAKANLAH,
SEBAB INILAH TUBUHKU,
YANG AKAN DIKORBANKAN UNTUKMU.

Demikian pula pada akhir perjamuan, diambilNya piala.
Sekali lagi diucapkanNya doa syukur,
diedarkanNya piala kepada murid-muridNya seraya berkata:
AMBILLAH INI DAN MINUMLAH,
SEBAB INILAH PIALA DARAHKU
DARAH PERJANJIAN BAHARU DAN KEKAL,
YANG AKAN DITUMPAHKAN UNTUKMU
DAN UNTUK SEMUA ORANG,
DEMI PENGAMPUNAN DOSA,
LAKUKANLAH INI
SEBAGAI KENANGAN AKAN DAKU.

P.
Marilah kita maklumkan misteri kepercayaan;
U.
KRISTUS TELAH MATI.
KRISTUS TELAH BANGKIT.
KRISTUS AKAN KEMBALI.
P.
Maka, sambil mengenangkan kematian dan kebangkitan Kristus, kami 
persembahkan kepadaMu, ya Tuhan, roti dan anggur ini, sumber kehidupan 
dan keselamatan kami.
Kami bersyukur, sebab kami kau anggap layak untuk menghadap hadiratMu 
dan berbakti kepadaMu.

Sambil bersembah sujud kami mohon,
perkenankanlah kami menyambut tubuh dan darah Kristus,
supaya kami dikumpulkan oleh Roh Kudus
menjadi satu tubuh.

Ingatlah, ya Tuhan, akan GerejaMu yang tersebar di seluruh dunia.
Sempurnakanlah cintakasih umatMu,
Bersama hambaMu, S.Papa kami....
dan Uskup kami....
serta rohaniwan semuanya.

Ingatlah juga akan saudara-saudara kami,
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit lagi.
Ingatlah dan kasihanilah semua orang lain yang telah meninggal dunia.
Perkenankanlah mereka menghadap hadiratMu dan menikmati cahayaMu.

Untuk kami semuapun kami mohon belaskasihanMu,
supaya kami boleh mengambil bagian dalam kehidupan yang kekal,
bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah,
bersama para rasul dan semua orang kudus,
yang hidup dalam cintaMu.
Semoga kami boleh juga, memuji dan memuliakan Dikau,
demi Yesus Kristus, PuteraMu.

P.
Bersama dan bersatu dengan Kristus
dan dengan perantaraanNya,
dalam persatuan dengan Roh Kudus,
disampaikanlah kepadaMu,
Allah Bapa yang mahakuasa,
segala hormat dan pujian,
kini dan sepanjang segala masa.
U.
AMIN.
Upacara Komunio
(Umat Berdiri)

P.
Atas petunjuk Penyelamat kita
dan menurut ajaran Ilahi
maka beranilah kita berkata:
U.
BAPA KAMI YANG ADA DI SURGA,*
DIMULIAKAN NAMAMU,*
DATANGLAH KERAJAANMU.*
JADILAH KEHENDAKMU DI ATAS BUMI*
SEPERTI DI DALAM SURGA.*
BERILAH KAMI REZEKI PADA HARI INI,*
DAN AMPUNILAH KESALAHAN KAMI,*
SEPERTI KAMIPUN MENGAMPUNI
YANG BERSALAH KEPADA KAMI.*
DAN JANGANLAH MASUKKAN KAMI KE DALAM PERCUBAAN,*
TETAPI BEBASKANLAH KAMI DARI YANG JAHAT.
Doa Untuk Kedua Pengantin
(Pengantin Berlutut / Umat Berdiri)

P.
Marilah kita berdoa, supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmatNya 
atas kedua pengantin DONY ENDIONG dan LORNA TIMBAH yang telah berkahwin 
dalam Kristus.
Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci.
Semoga mereka bersatu-pada dalam cintakasih.
(berkat Sakramentum tubuh dan darah Kristus.)

Allah yang mahakuasa
Engkau menciptakan manusia mengikut gambaranMu.
Engkau menciptakan wanita sebagai teman hidup bagi lelaki supaya mereka 
dipadukan menjadi satu.
Engkau mengajarkan bahwa perkahwinan yang telah Kau teguhkan tidak 
boleh diceraikan.

Allah, Engkau menguduskan ikatan suami-isteri dan mengangkat perjanjian 
kahwin menjadi lambang persatuan Kristus dengan Gereja.

Pandanglah dengan rela wanita ini LORNA TIMBAH
yang telah Kau satukan dengan suaminya DONY ENDIONG
Ia mengharapkan kekuatan berkatMu agar rahmat cinta dan damai tinggal 
dalam hatinya.
Semoga ia mengikuti jejak wanita-wanita kudus yang dipuji dalam Kita 
Suci.
Semoga suaminya menaruh kepercayaan padanya dan memperlakukannya 
sebagai teman hidup yang sedarjat.
Semoga suaminya mendampingi dia dengan hormat dan cinta seperti Kristus 
mencintai GerejaNya.

Ya Tuhan, kuatkanlah mereka dengan semangat Injil,
sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang.

Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang-tua yang patut 
dicontohi dan berbahagia melihat anak-cucu mereka.
Semoga mereka mencapai umur panjang dan rezeki murah
dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga.
Demi Kristus, pengantara kami.
U.
AMIN.
P.
Ya Tuhan Yesus Kristus
Engkau pernah bersabda kepada para rasul:
"Damai Kuwariskan kepadamu, yakni damaiKu yang Kuberikan kepadaMu."
Jangan memperhatikan dosa kami,
Tetapi perhatikanlah kepercayaan GerejaMu,
dan restuilah kami untuk hidup bersatu dengan rukun,
sesuai dengan kehendakMu,
sebab Engkaulah Pengantara kami
sepanjang segala masa.
U.
AMIN.
P.
Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu berserta kita.
U.
SEKARANG DAN SELAMA-LAMANYA.

(Sekarang kedua pengantin dan para hadirin dapat diberi kesempatan 
saling memberi SALAM DAMAI menurut kebiasaan setempat)
P.
Saudara-saudara, sila beri SALAM DAMAI kepada satu dan lain.
P.
Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus, Tuhan kami,
yang akan kami sambut
memberi kami kehidupan kekal.
U.
ANAKDOMBA ALLAH, YANG MENGHAPUS DOSA DUNIA,
KASIHANILAH KAMI.
ANAKDOMBA ALLAH, YANG MENGHAPUS DOSA DUNIA,
KASIHANILAH KAMI.
ANAKDOMBA ALLAH, YANG MENGHAPUS DOSA DUNIA,
BERILAH KAMI DAMAI.

(Umat berlutut, sambil mempersiapkan diri hendak menyambut.)
P.
Ya Tuhan Yesus Kristus,
semoga tubuh dan darah yang akan saya sambut,
melindungi dan menyihatkan jiwa-raga saya
dan jangan sampai membawa kematian.
P.
Inilah Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia;
berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuanNya.
U.
YA TUHAN, SAYA TIDAK PANTAS*
TUHAN DATANG PADA SAYA,*
TETAPI BERSABDALAH SAHAJA,*
MAKA SAYA AKAN SEMBUH.
P.
Semoga tubuh Kristus melindungi saya sampai ke hidup yang kekal.
Semoga darah Kristus melindungi saya sampai ke hidup yang kekal.

(Lalu pengantin-pengantin dapat menyambut, diikuti oleh umat-umat 
lain.)
P.
Tubuh Kristus (atau/dan Darah Kristus)
U.
AMIN
P.
(Antifon Komunio:) Tuhan bersabda:
Perintah baharu Kuberikan kepadamu,
iaitu supaya kamu saling mencintai sebagaimana Aku telah mencintai 
kamu.

(Sesudah menyambut, umat berdoa sebentar hendak berterimakasih kepada 
Tuhan.)
Doa Penutup
(Umat Berdiri)

P.
Tuhan sertamu.
U.
DAN SERTAMU JUGA.
P.
Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon 
berkat Tuhan:
Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara saudara berdua dalam cintakasih 
dan aman,
supaya damai Kristus senantiasa dalam hati dan rumahtangga saudara.
U.
AMIN.
P.
Semoga saudara berkati dengan anak,
dihibur oleh sahabat-sahabat,
dan diperkenankan bersaudara dengan semua orang.
U.
AMIN.
P.
Semoga saudara menaruh perhatian kepada kaum yang susah dan miskin,
supaya saudara disambut dalam rumah Allah yang kekal di hari kelak.
U.
AMIN.
P.
Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang mahakuasa,
Bapa ... dan Putera dan Roh Kudus.
U.
AMIN.
P.
Saudara sekalian, dengan ini perayaan Misa sudah selesai.
U.
SYUKUR KEPADA ALLAH.

Up NextLast update: 14 March 2001
This wed site is created using FrontPage 2000.